Pit Mondrian – Od tacke do beskraja

OD TAČKE DO BESKRAJA

Priča o slikaru koji inspiraciju pronalazi u apstraktnom svetu, igrajući se tačkama i linijama

OD TAČKE DO BESKRAJA

Priča o slikaru koji inspiraciju pronalazi u apstraktnom svetu, igrajući se tačkama i linijama

Predstava inspirisana slikom Pieta Mondriana – “Kompozicija u crvenoj, plavoj i žutoj boji”.

Predstava je proglašena za najbolju predstavu na festivalu „Monodrama za decu“, 2018. u Novom Sadu, Srbija.

Čini je jedan glumac, animirani crteži, natpisi i jedan beli ekran za projektovanje.

Predstava dostupna na Vimeo platformi – za šifru i pristup pišite nam na mail studionadatheatre@gmail.com

Predstava inspirisana slikom Pieta Mondriana – “Kompozicija u crvenoj, plavoj i žutoj boji”.

Predstava je proglašena za najbolju predstavu na festivalu „Monodrama za decu“, 2018. u Novom Sadu, Srbija.

Čini je jedan glumac, animirani crteži, natpisi i jedan beli ekran za projektovanje.

Predstava dostupna na Vimeo platformi – za šifru i pristup pišite nam na mail studionadatheatre@gmail.com

Copyright © 2019 Nadatheatre. All rights reserved. Design by Kornel

Copyright © 2019 Nadatheatre. All rights reserved. Design by Kornel