Video rad “Zanesenjak”

Video je snimljen u karantinu, u martu 2020. godine za vreme pandemije korona virusa.

Aplicirali smo za konkurs “Serbiacreates” i osvojili nagradu. Konkurs podrazumeva da umetnici na osoben i kreativan način snime video na temu – od ideje do realizacije. Od 265 pristiglih radova, naš rad je izabran među najbojih 30.

Članovi žirija u sastavu: Tijana Palkovljević Bugarski, Miloš Biković, Aleksandra Kovač, Radivoje Bukvić. Sanja Milić, Ljudmila Stratimirović i Mirko Topalski su prepoznali i vrednovali našu ideju i video rad, kao i ono čemu težimo.

Video je snimljen u karantinu, u martu 2020. godine za vreme pandemije korona virusa.

Aplicirali smo za konkurs “Serbiacreates” i osvojili nagradu. Konkurs podrazumeva da umetnici na osoben i kreativan način snime video na temu – od ideje do realizacije. Od 265 pristiglih radova, naš rad je izabran među najbojih 30.

Članovi žirija u sastavu: Tijana Palkovljević Bugarski, Miloš Biković, Aleksandra Kovač, Radivoje Bukvić. Sanja Milić, Ljudmila Stratimirović i Mirko Topalski su prepoznali i vrednovali našu ideju i video rad, kao i ono čemu težimo.

Video je snimljen u karantinu, u martu 2020. godine za vreme pandemije korona virusa.

Aplicirali smo za konkurs “Serbiacreates” i osvojili nagradu. Konkurs podrazumeva da umetnici na osoben i kreativan način snime video na temu – od ideje do realizacije. Od 265 pristiglih radova, naš rad je izabran među najbojih 30.

Članovi žirija u sastavu: Tijana Palkovljević Bugarski, Miloš Biković, Aleksandra Kovač, Radivoje Bukvić. Sanja Milić, Ljudmila Stratimirović i Mirko Topalski su prepoznali i vrednovali našu ideju i video rad, kao i ono čemu težimo.

Пусти видео запис
Пусти видео запис

Copyright © 2019 Nadatheatre. All rights reserved. Design by Kornel