Mašta i Mim

MAŠTA I MIM

Autorski rad Sanele Milošević i Igora Grekse, inspirisan pantomimom

PANTOMIMA JE UMETNOST TIŠINE

MAŠTA I MIM

Autorski rad Sanele Milošević i Igora Grekse, inspirisan pantomimom.

PANTOMIMA JE UMETNOST TIŠINE

Mašta i Mim
Pobednička predstava na FEP-u u Bačkoj Palanci 2017.godine.
Nagrada za glumicu festivala na FEDU, Sarajevo, 2018.godine.
“Mašta i Mim” je do 2019.godine učestvovala na nekoliko festivala u našoj zemlji i inostranstvu:
Javorwood festival, Bjelašnica, Sarajevo, Bitolino– Makedonija, Festival monodrame i pantomime– Zemun, Fep– Bačka Palanka, Kolašin– Crna Gora, Puppets Occupy Street– Craiova, Rumunija.
Odigrana je preko 200 puta i nadamo se bar još toliko.

Mašta i Mim
Pobednička predstava na FEP-u u Bačkoj Palanci 2017.godine.
Nagrada za glumicu festivala na FEDU, Sarajevo, 2018.godine.
“Mašta i Mim” je do 2019.godine učestvovala na nekoliko festivala u našoj zemlji i inostranstvu:
Javorwood festival, Bjelašnica, Sarajevo, Bitolino– Makedonija, Festival monodrame i pantomime– Zemun, Fep– Bačka Palanka, Kolašin– Crna Gora, Puppets Occupy Street– Craiova, Rumunija.
Odigrana je preko 200 puta i nadamo se bar još toliko.

      Pantomima je sastavni deo pozorišnog izraza koji se retko koristi u pozorištu za decu. Iz tog razloga smo uzeli mim za pozorišno sredstvo i postavili na scenu niz događaja koje svako dete može da prati bez obzira na jezik kojim govori. Naša misija je da dete koristi svoju intuiciju, maštu, logičko razmišljanje kako bi ispratilo i shvatilo niz događaja koji se pred njim odigravaju. Interaktivna igra je tamo gde zamišljeni predmet ili rekvizita dođe u kontakt sa publikom i gde oni treba da odreaguju i smisle nastavak igre koju glumci zadaju.Igramo se svakodnevnih situacija gde deca prepoznaju sebe i odrasle. Za nas je neverbalni teatar moćno sredstvo za učenje, razvijanje razišljanja i nadasve razvijanje kreativnosti.

Trajanje predstave je 35-40 min.

          Pantomima je sastavni deo pozorišnog izraza koji se retko koristi u pozorištu za decu. Iz tog razloga smo uzeli mim za pozorišno sredstvo i postavili na scenu niz događaja koje svako dete može da prati bez obzira na jezik kojim govori. Naša misija je da dete koristi svoju intuiciju, maštu, logičko razmišljanje kako bi ispratilo i shvatilo niz događaja koji se pred njim odigravaju. Interaktivna igra je tamo gde zamišljeni predmet ili rekvizita dođe u kontakt sa publikom i gde oni treba da odreaguju i smisle nastavak igre koju glumci zadaju.Igramo se svakodnevnih situacija gde deca prepoznaju sebe i odrasle. Za nas je neverbalni teatar moćno sredstvo za učenje, razvijanje razišljanja i nadasve razvijanje kreativnosti.

Trajanje predstave je 35-40 min.

Copyright © 2019 Nadatheatre. All rights reserved. Design by Kornel

Copyright © 2019 Nadatheatre. All rights reserved. Design by Kornel